AİLE HUKUKU


Aile hukuku kapsamında karşılaşılan uyuşmazlıkların başında boşanma davaları gelmektedir. Boşanma davaları ise “anlaşmalı” ve “çekişmeli” olmak üzere uygulamada iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Taraflar, boşanma noktasında belli hususlarda anlaşmışlarsa burada süreç, anlaşmalı olarak seyretmektedir. Bu noktada büromuz, öncelikle müvekkillere talep edebilecekleri ve boşanma protokolünde bulunması gerekli hususlarda görüş ve öneriler sunmakta ve akabinde gerçekleşmesi muhtemel olan durumlar hakkında bilgi vermektedir. Akabinde müvekkilin boşanma noktasında ve hangi şartlarda boşanacağı konusunda düşüncelerine açıklık kazandırılmaktadır. Son noktada ise diğer taraf ile müzakere süreci başlatılarak protokol aşaması ve aile mahkemelerinde açılacak dava ile süreç sonlanmaktadır.

Çekişmeli boşanma davalarında ise öncelikle sürecin yıpratıcı olması nedeniyle müvekkillerimizin hatta karşı tarafın psikolojik durumlarına dikkat edilerek dava takibi yapılmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında en çok karşılaşılan uyuşmazlık noktaları tespit edilmekte ve bu noktalarda uzlaşma mümkün ise dava anlaşmalıya çevrilmektedir. Bu şekilde de müvekkillerimizin en hafif şekilde süreci atlatması sağlanmaktadır. Bu durum mümkün olmasa dahi müvekkillerimizin menfaati açısından gerekli savunma ve iddialar öne sürülerek dava süreci takip edilmektedir.

Çekişmeli boşanma davalarının içeriğinde de bulunan ve ayrıca dava konusu olan nafaka, velayet ve boşanmanın hüküm ve şartları ile edinilmiş malların taksimi hususları da aile hukuku kapsamında büromuzun çalışma alanına girmektedir. Bunun yanı sıra boşanma kapsamına girmeksizin de bu uyuşmazlıklar ve nesebin tespiti (babalık davaları) noktasında uyuşmazlıklar da büromuz çalışma alanına girmektedir.

Hukuk büromuz özellikle bu davalarda gizlilik ve özenin gerektirdiği şekilde davaları takip etmekte ve neticelendirmektedir. Büromuzun çalışma prensibi gereği bu tür davalarda kişiye sıkı sıkıya bağlı olan hak olması nedeniyle 3. Kişilerin haberi olmaksızın bu davaların neticeye kavuşmasına gayret gösterilmektedir.

Yurt dışında mahkemelerce verilmiş boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, velayet ve mal paylaşımı sorunlarının çözümlenmesi, isim ve yaş değişikliği davaları, vesayet kararları ve vasilikten doğan davalar konusunda da aile hukuku kapsamına giren ve büromuzun çalışma alanına giren dava konuları arasındadır. Aile hukuku kapsamında büromuzun başlıca çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

  • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları
  • Velayet Davaları
  • Mal Rejimi Tasfiyesine İlişkin Uyuşmazlıklar
  • Mirastan Kaynaklanan Meseleler
  • Vesayet davaları
  • Nafaka uyuşmazlıkları
  • İsim ve soyisim değiştirme davaları
  • Nesebin tespiti davaları (babalık davaları)
  • Yurtdışında yapılmış boşanma davası kararının Türkiye’de tanınması (tanıma-tenfiz davası)