BANKA VE KREDİ HUKUKU


Büromuzun banka ve kredi hukuku kapsamında en önemli çalışma noktası, tüzel kişiler ve şahıslar adına çekilmiş kredilerden doğan uyuşmazlıklar noktasında yoğunlaşmaktadır. Özellikle kredi sözleşmesinin imzalanması sürecinde ileride doğabilecek muhtelif ihtilaflar noktasında şirketler ve şahıslara “önleyici danışmanlık” hizmeti sunulmaktadır.

Kredi sözleşmesinin imzalanmasının ardından doğması muhtemel ya da doğacak uyuşmazlıkların başında ise kredi sözleşmelerine teminat, kefalet, rehin, ve ipotekten doğan uyuşmazlıklardır. Bu noktada müvekkillerimize en az kayıp ile danışmanlık hizmeti verilmekte yahut açılmış ya da açılacak olan davalarda dava takibi yapılmaktadır. Büromuzun banka ve kredi hukuku kapsamında başlıca çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

  • Krediler, ve bu kredi sözleşmeleri ile teminatlara ilişkin her türlü konuya ilişkin danışmanlık hizmeti,
  • İpotek ve teminatlarının hukuksal düzenlenmesi ve bunlardan doğan davalar,
  • Kredi Sözleşmelerinin düzenlenmesi, revize edilmesi, müzakeresi ve sonlandırılmasına ilişkin hizmetler,
  • Kredi sözleşmeleri kapsamında imzalanan ipotek sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, garanti sözleşmesi alacağın temliki gibi sözleşmelerin hazırlanması, revize edilmesi ve bu sözleşmelerden doğan davalar,
  • Kredi sözleşmeleri ve alt sözleşmelerinden (rehin, ipotek ve kefalet sözleşmeleri) doğan sebepsiz zenginleşme ve menfi tespit davaları,
  • Bankalar tarafından alınan teminatların paraya çevrilmesi için gerekli icra ve dava dosya takibi,
  • Alınan teminatların paraya çevrilmesi, icra takip işlemlerinin ve dava işlemlerinin yapılması sürecinde gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.