Kategori: AİLE HUKUKU


MİRASIN REDDİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

Mirasın reddi işlemleri Türk Medeni Kanunu’nda ele alınmıştır. Konuyu ele alan hükümler TMK 605 ile 623. Madde arasında düzenlenmiştir.Miras bırakanın ölmesi sonucu ölenin yasal ve atanmış mirasçıları tarafından ölenden geriye kalan mallar, alacak veya borçlardaki haklarından vazgeçilmesine mirasın reddi denir. Anlaşılacağı üzere bu red sadece yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar tarafından yapılabilmektedir.

İSİM VE SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Bir kimse ad ve soyadı değiştirmek için mahkeme yoluna başvurabilir. Ancak Türk Medeni Kanunu madde 27’ye göre ad ve soyadı değiştirmek ancak haklı bir sebebe dayanarak yapılabilmektedir. Haklı sebep kavramı oldukça geniş açıklanabilir.

BOŞANMA DAVASI SEBEPLERİ VE SONUÇLARI

Anlaşmalı boşanma davaları dışında kalan her türlü boşanma nedenine dayalı olarak açılmış olan ve eşler arasında boşanma ve boşanmanın ferileri konusunda bir anlaşmanın bulunmadığı boşanma davalarına çekişmeli boşanma davası denir. Tarafların velayet, nafaka, mal paylaşımı vs. gibi konularda anlaşmazlık içine düşmesi davanın çekişmeli boşanma davası olarak görülmesi sonucunu doğurur.