Kategori: BANKA VE KREDİ HUKUKU


KEFALET SÖZLEŞMESİ ÇEŞİTLERİ VE İSTİSNALARI

Kefalet sözleşmesi borçlunun sözleşmeden doğan borcunu ödeyeceğini alacaklıya karşı garanti ettiği sözleşme olarak nitelendirilebilir. Kanuni bir tanım yapmak gerekirse kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir.

TEMİNAT SENEDİ

Teminat senedi ile aslında kişi borç altına girmemekte yapacağını söz verdiği işin tam ve eksiksiz olarak zamanında tamamlanacağının garantisini vermektedir. Söz verildiği gibi zamanında ve tam olarak iş tamamlanmadığı durumlarda, bu senette yer alan teminat hükümleri geçerli olacaktır. Anlaşılacağı üzere teminat senedi kişiyi borç altına sokan bir senet değildir. Kişi bu senedi imzalaması ile verdiği taahhüdü yerine getirmediği takdirde sorumluluğu olduğunu kabul etmektedir.