Kategori: GAYRİMENKUL HUKUKU


KAT MÜLKİYETİ VE ORTAK GİDERLERE KATILIM USULÜ

Kat Mülkiyeti Kanununda ortak kullanım alanları ve ortak giderleri sorunu toplu yapılarda özellikle gündeme gelmektedir. Bu yazımızda bu konudaki ayrımları yapacağız. Öncelikle Kat Mülkiyetini tanımlamak gerekirse tamamlanmış bir yapının kat, daire gibi başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde o gayrimenkulün maliki veya ortakları tarafından bağımsız olarak mülkiyet hakkı kurulabilir.

MİRASIN REDDİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

Mirasın reddi işlemleri Türk Medeni Kanunu’nda ele alınmıştır. Konuyu ele alan hükümler TMK 605 ile 623. Madde arasında düzenlenmiştir.Miras bırakanın ölmesi sonucu ölenin yasal ve atanmış mirasçıları tarafından ölenden geriye kalan mallar, alacak veya borçlardaki haklarından vazgeçilmesine mirasın reddi denir. Anlaşılacağı üzere bu red sadece yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar tarafından yapılabilmektedir.

KAT KARŞLIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE AYIP, EKSİK İFA VE İSKAN SORUNU

Ayıplı mal ve eksik ifa sorununun konu olduğu davalar, asliye hukuk ve tüketici mahkemelerini oldukça meşgul eden dava türlerinin başında gelmektedir. Özellikle bu durum kat karşılığı inşaat sözleşmeleri konularında yoğun olmaktadır. Bu makalemizde kentsel dönüşüm karşılığı yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde vaadedilen vasıflardan birinin eksik olması halinde sorumluluğun kimin üzerinde olduğunu ve bu eksikliğin hukuki niteliğinin ne olduğunu inceleyeceğiz.

TAPU İPTAL VE TESCİLİ DAVASI

Tapu iptal ve tescili davası asliye hukuk mahkemelerinde sıkça karşılaşılan bir dava türüdür. Bu dava türü özellikle miras aşamasında olan kişilerde gündeme gelebilmektedir. Tapu iptal ve tescili davası kavramını anlamak için gayrimenkul hukuku ile ilgili bazı kavramları ele almak gerekir. Öncelikle açıklamak gerekirse taşınmaz mülkiyetininkonusunu üç şey oluşturur;

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI (İzale-i Şuyuu)

Ortaklığın giderilmesi davası Yargıtay içtihatlarında şu şekilde tanımlanmaktadır: “Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır.”

KORONAVİRÜS KAPSAMINDA KİRA SÖZLEŞMELERİ VE ETKİLERİ

Dolayısıyla kiracı olağanüstü bir durumun varlığını ve bu koşullarda ifa güçlüğüne düşeceğini bu nedenle borcu yerine getiremeyeceğini belirterek hakimden sözleşmenin yeni koşullara dayanılarak düzenlenmesini talep edebilecektir. Bu davaya uyarlama davası adı verilmektedir.