Kategori: İDARE HUKUKU


VERGİ SUÇ VE CEZALARI

Vergi, devletin ya da devletin yetkilendirdiği kamu tüzel kişilerinin kamu harcamalarını karşılamak üzere yasalar çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin ödeme gücü üzerinden zora dayanarak ve karşılıksız olarak aldığı parasal değerlerdir. Bu yazımızda vergi usul kanuna göre vergi suç ve cezaları konusunu ele alacağız. Öncelikle verginin hangi olgular üzerine şekillendiğini ele almak gerekmektedir. Şöyle ki vergi;