Kategori: MİRAS HUKUKU


KAT KARŞLIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE AYIP, EKSİK İFA VE İSKAN SORUNU

Ayıplı mal ve eksik ifa sorununun konu olduğu davalar, asliye hukuk ve tüketici mahkemelerini oldukça meşgul eden dava türlerinin başında gelmektedir. Özellikle bu durum kat karşılığı inşaat sözleşmeleri konularında yoğun olmaktadır. Bu makalemizde kentsel dönüşüm karşılığı yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde vaadedilen vasıflardan birinin eksik olması halinde sorumluluğun kimin üzerinde olduğunu ve bu eksikliğin hukuki niteliğinin ne olduğunu inceleyeceğiz.

TAPU İPTAL VE TESCİLİ DAVASI

Tapu iptal ve tescili davası asliye hukuk mahkemelerinde sıkça karşılaşılan bir dava türüdür. Bu dava türü özellikle miras aşamasında olan kişilerde gündeme gelebilmektedir. Tapu iptal ve tescili davası kavramını anlamak için gayrimenkul hukuku ile ilgili bazı kavramları ele almak gerekir. Öncelikle açıklamak gerekirse taşınmaz mülkiyetininkonusunu üç şey oluşturur;

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI (İzale-i Şuyuu)

Ortaklığın giderilmesi davası Yargıtay içtihatlarında şu şekilde tanımlanmaktadır: “Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır.”