Kategori: TİCARET HUKUKU


TİCARET VE İŞ HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK

Arabuluculuk, günümüzde tarafların arasındaki uyuşmazlığı mahkeme dışı yollarla uzman bir üçüncü kişi yardımıyla çözüme ulaştırma yöntemidir. Bu yöntemle en hızlı şekilde sonuca ulaşmak amaçlanır. Arabulucu tarafsız davranarak, sistematik teknikler uygulayarak tarafların iletişim kurmasını ve çözüm üretmeyi sağlar.

KAT MÜLKİYETİ VE ORTAK GİDERLERE KATILIM USULÜ

Kat Mülkiyeti Kanununda ortak kullanım alanları ve ortak giderleri sorunu toplu yapılarda özellikle gündeme gelmektedir. Bu yazımızda bu konudaki ayrımları yapacağız. Öncelikle Kat Mülkiyetini tanımlamak gerekirse tamamlanmış bir yapının kat, daire gibi başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde o gayrimenkulün maliki veya ortakları tarafından bağımsız olarak mülkiyet hakkı kurulabilir.

KEFALET SÖZLEŞMESİ ÇEŞİTLERİ VE İSTİSNALARI

Kefalet sözleşmesi borçlunun sözleşmeden doğan borcunu ödeyeceğini alacaklıya karşı garanti ettiği sözleşme olarak nitelendirilebilir. Kanuni bir tanım yapmak gerekirse kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir.

KAT KARŞLIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE AYIP, EKSİK İFA VE İSKAN SORUNU

Ayıplı mal ve eksik ifa sorununun konu olduğu davalar, asliye hukuk ve tüketici mahkemelerini oldukça meşgul eden dava türlerinin başında gelmektedir. Özellikle bu durum kat karşılığı inşaat sözleşmeleri konularında yoğun olmaktadır. Bu makalemizde kentsel dönüşüm karşılığı yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde vaadedilen vasıflardan birinin eksik olması halinde sorumluluğun kimin üzerinde olduğunu ve bu eksikliğin hukuki niteliğinin ne olduğunu inceleyeceğiz.

KORONAVİRÜS SALGINININ PAKET TUR SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

Paket tur sözleşmeleri ile ilgili koronavirüs (covid-19) sebebiyle hem tüketici hem de bu hizmetleri sunan şahıs ve firmalar nezdinde özellikle sözleşmeden dönme noktasında hukuki ihtilaflar ve davalar doğmakta ve bu konu, çözüme halen muhtaç bulunmaktadır.