CEZA HUKUKU


Ceza hukuku, suç ve yaptırım kavramlarını ele alan kamu hukuku dalıdır. Bu alanda çalışmalarımız, öncelikle hangi fiil ve eylemlerin suç olarak kabul gördüğü, bu eylemler işlendiğinde karşılaşılan yaptırımlar olarak yer almaktadır.

Ceza hukukunda süreç, soruşturma ve kovuşturma olarak iki ana safhaya bölünmektedir. Soruşturma aşaması, ihbar, suç duyurusu yahut re’sen yapılan soruşturma olarak başlayıp iddianame ile neticelenen bölümdür. Kovuşturma aşaması ise iddianame ile başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar devam eden süreçtir. İnfaz aşaması ise üçüncü safha olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu aşamada da lehe olan kanun hükümleri uyarınca hükümlünün infaz sürecinin takibi ve itirazları yapılmaktadır. Büromuz tüm bu aşamalarda kişilere hizmet sunmaktadır. Şüpheli-sanık bazında anlatılan bu çalışmalarımız mağdur-katılan yönünden de titizlikle yürütülmektedir. 

Büromuz, ana çalışma sahası olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere diğer özel kanunlarda da belirtilen ticari ceza hukuku, icra ceza hukuku ve fikri ve sınai haklar ceza hukuku dallarında da soruşturma ve kovuşturma faaliyetleri kapsamında çalışmalar yürütmektedir.

Ceza hukuku kapsamında başlıca çalışma alanlarımız aşağıdaki gibidir;

  • Soruşturma aşamasında verilen ilk ifadede müdafiillik yahut mağdur-katılan vekilliği (kolluk kuvvetlerince alınan ifadelerde danışmanlık ve avukatlık hizmetleri)
  • Soruşturma aşaması Sulh Ceza Hakimlikleri’ne sunulan tutukluluk yahut adli kontrole ilişkin itirazlar, yetkisizlik itirazları
  • Asliye ceza ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren davalar
  • İcra ceza, Fikri ve sınai haklar ceza davaları ve ticari davalarda avukatlık hizmetleri
  • İstinaf kanun yoluna başvuru, temyiz ve karar düzeltme başvuruları