FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU


Küreselleşme ile birlikte ulusal ve uluslararası ticaretin yaygınlaşması, kolaylaşması ve ivme kazanması ile birlikte firmalar markalaşma yoluna giderek hinderlandını büyütme ve etkin hale getirme yoluna girmiştir. Bunun yanı sıra firmalar ortaya çıkartdığı bu marka ve endüstriyel tasarımları koruma yoluna da gitmek zorunda kalmıştır. Bu kapsamda uluslararası birçok protokol ve konvansiyon ile bu alanda hukuki olarak gelişim ivme kazanmıştır.

Ülkemizde de taraf olunan bu protokoller gereği fikri ve sınai hukuk ve marka-patent hukuku büyük bir hızla gelişim kaydetmiştir. Bu kapsamda birçok kanun düzenlemesi getirilmiş ve varolan kanunlar da günümüz şartlarına uygun şekilde iyileştirmeye gitmiştir.

Büromuz bu kapsamda ulusal ve uluslararası marka, patent, endüstriyel tasarımların tescili ve korunması alanında çalışmalar yapmaktadır. Bu alanda tüzel ya da şahısların oluşturduğu her türlü unsuru (marka, endüstriyel tasarım, patent, ticari sır vb.) hukuki olarak güvenceye almak amacı ile başvurular yapılmakta ve sürecin takibini üstlenmektedir.

Büromuzun fikri ve sınai hukuk alanında başlıca çalışma alanları aşağıdaki gibidir; 

  • Marka tescili ve korunmasına ilişkin işlemler
  • Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan başvuru ve itirazlar
  • Telif Hakları ve bu kapsamda açılacak davaların takibi
  • Lisans sözleşmeleri görüşmelerine danışmanlık ve sözleşmelerin hazırlanması
  • Endüstriyel tasarım başvuruları