GAYRİMENKUL HUKUKU


Büromuz, gayrimenkul hukuku kapsamında taşınmaz satım sözleşmesi, kat karşılığı inşaat ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, kira sözleşmesi, yönetim planı hazırlanması gibi sözleşme ve metinlerin hazırlanmasında ve gerekli taraf görüşmelerinin yapılmasında kişilere danışmanlık hizmeti vermektedir. Bunun yanı sıra büromuz bu sözleşme ve metinlerin hazırlanması yahut revize edilmesi şeklinde de bu alanda çalışma yürütmektedir.

Çalışma alanlarımızda bunlar olmakla birlikte tarafların anlaşamaması yahut herhangi bir anlaşmazlığın ardından gerekli hukuki başvuruları yapmakta da büromuz yetkin olup bu alanda uzmanlaşmıştır. Hukuk mahkemelerinde dava takipleri, belediyeler ve imar komisyonları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılan itiraz ve süreçleri büromuzca sunulan hizmetler arasındadır.

Hem idare hem de gayrimenkul hukukunun kesişim alanında bulunan dava türlerinden olan kamulaştırma davaları da büromuzun yoğun olarak çalıştığı alanların başında gelmektedir.

Gayrimenkul hukuku alanında başlıca çalışma alanlarımız aşağıdaki gibidir;

  • Taşınmaz satımına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve sürecin takibi
  • Kira tespiti davaları ve tahliyeye ilişkin sulh hukuk ve icra hukuk mahkemesi davaları
  • Muvazaalı (hileli) satış işlemlerine ilişkin tapu iptal ve tescil davaları
  • Arsa payı düzeltme davaları
  • Kamulaştırma davaları
  • Kentsel dönüşüm kapsamında ortaya çıkan ihtilaflara ilişkin davalar
  • İzale-i Şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları
  • Haksız işgal ve ecrimisile ilişkin davalar
  • Taşınmazdan kaynaklı doğan diğer davalar (tazminat davaları vb.)