İCRA VE İFLAS HUKUKU


Hukuk Büromuz İcra ve İflas Hukuku kapsamında kişilere alacak takibi ve borçların yapılandırılması için müzakerelerin yürütülmesi kapsamında hizmet sunmaktadır. Takip süreçleri kişilerin hak kaybına uğramaması açısından hızlı ve etkin bir şekilde sonuç odaklı yürütülmektedir. 

Takip hukukunda bu gibi işlemlerin yanı sıra icra hukuk mahkemeleri ve itirazın iptali gibi davalarda da kişilerin alacak ya da borcu yönünde haklarının muhafaza edilmesine özen gösterilmektedir. Bu kapsamda büromuz mahkemeler nezdinde de bu alanda hizmet sunmaktadır.

İcra ve iflas hukuku alanında büromuzun ana çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

  • Kambiyo evraklarına (bono, çek, poliçe) ve ilamsız icra takiplerinin açılması ve sonuçlandırılması,
  • Borçluya ilişkin malvarlığı araştırmaları,
  • İcra hukuk ve itirazın iptaline ilişkin davalar