İŞ HUKUKU


Büromuz tarafından şirketlere, iş hukuku kapsamında personele eğitimlerin verilmesi, personel ile aradaki ilişkinin 4857 sayılı İş kanunu ve ilgili diğer kanun ile yönetmelikler uyarınca yönetilmesi, sözleşmelerin ve protokollerin hazırlanması ve iş akdinin sonlandırılması sürecinde kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi noktasında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Önleyici danışmanlık kapsamında alınan bu tedbirlerin yetersiz kalması halinde buradan kaynaklanan davaların açılması ve davanın neticelendirilmesi büromuzun çalışma alanı içindedir.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca da şirketlere eğitimler verilmekte ve bu kapsamda gerekli iş ve işlemler konusunda bilgilendirici toplantı ve eğitimler düzenlenmektedir. Bu şekilde iş kazalarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Firma haricinde iş hukuku kapsamında kişilere de hizmet sunulmaktadır. Bu kapsamda işçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan alacak davaları ve iş kazalarından doğan tazminat ve ceza davaları da büromuzun çalışma alanları arasındadır. 

İş hukuku kapsamında büromuzun çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

  • İş Sözleşmeleri taslaklarının hazırlanması,
  • Personele iş hukuku ve iş sağlığı ve güvenliği hukuku kapsamında eğitimler verilmesi,
  • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin dava takipleri,
  • İş Kanunu ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca çalışma koşullarının düzenlenmesine ilişkin yönetici personele bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi,
  • İşçilik hak ve alacaklarına (kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla mesai vb.) ilişkin davalar