MİRAS HUKUKU


Büromuz miras hukuku kapsamında tapu müdürlüğü ve bankalar nezdinde yapılacak araştırmalar sonucunda müvekkillere terekenin tespiti yönünde hizmetler sunmaktadır. Bunun haricinde Terekenin mirasçılar arasında paylaşımı konusunda da danışmanlık hizmeti vermekte ve bu süreci yönetmektedir. Yapılan müzakerelerin neticelenmemesi halinde de gayrimenkul hukuku başlığı altında bulunan bir dava türü olan izale-i şüyuu (ortaklığın giderilmesi) davaları ile süreç tamamlanmaktadır.

Uyuşmazlıklar arasında en çok karşımıza çıkan durumlardan biri de murisin mirasçılardan biri yahut birkaçına imtiyaz sağlayarak bazı malvarlıklarını hayatta iken aktarmasıdır. Buna ilişkin dava ve başvurular da çalışma alanımız içindedir. 

Miras hukukunda en çok karşımıza çıkan dava türleri ve bu kapsamda çalışma alanlarımız aşağıdaki gibidir;

  • İzale-i şüyuu (ortaklığın giderilmesi) davaları,
  • Tapu iptali ve tescili davaları,
  • Denkleştirme ve saklı paya ilişkin davalar,
  • Tereke tespiti davaları