SPOR HUKUKU


Spor hukuku alanında birçok talimat ve yönergenin bulunması ve dinamik bir hukuk dalı olması nedeniyle bu alanda çalışmak için özel bir uzmanlık gerekmektedir. Özellikle sporun doğasından kaynaklı olarak seri olması ve başvuru ile itiraz sürelerinin kısa olması bu alanda çalışmayı zor hale getirmektedir. Büromuz, bu alanda gerekli uzmanlık ve tecrübeye sahip olup çalışmalarını titizlikle yerine getirmektedir.

Spor hukuku kapsamında büromuzun sunduğu başlıca hizmetler aşağıdaki gibidir;

  • Sporcuların ve Kulüplerin CAS (Court of Arbitration for Sport), FIFA karar mercileri (Dispute Resolution Chamber, Players Status Committee, tek hakimler ve disiplin komitesi), UEFA karar mercileri ve diğer tahkim ve disiplin kurulları nezdinde temsili.
  • Sponsorluk Sözleşmesi, Sporcu ile Kulüp arasındaki Sözleşmeler, Oyuncu Sözleşmesi Sözleşmeleri, Turnuva Organizasyon Sözleşmesi ve diğer Sözleşmelerin tanzimi, incelenmesi ve müzakere edilmesi,
  • Ana Sözleşmelerinin ve talimatnamelerinin hazırlanmasında gerekli desteğin verilmesi,
  • Ulusal ve Uluslararası turnuvalarda hukuksal destek,
  • Sporcuların ve Kulüplerin hukuksal vergi sorunlarının çözümlenmesi,
  • Sporcuların, yazılı ve görsel basındaki kişilik haklarının korunması ve buna ilişkin ceza ile tazminat davaları,
  • Sporcuların ve Kulüplerin saha içinde ve dışında gerçekleşecek haksız fiiller karşısında sorumluluğuna ilişkin davalar.