TİCARET HUKUKU


Büromuz, uluslararası ve ulusal şirket ve şahıslara ticaret hukuku kapsamında ağırlıklı olarak danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Danışmanlık hizmeti kapsamında sözleşmelerin (Ortaklık Sözleşmesi, Distribütörlük Sözleşmesi, Franchising Sözleşmesi, Mal Alım-Satım Sözleşmesi, Acente Sözleşmesi, İnşaat Sözleşmeleri, Kredi Sözleşmeleri, Lisans Sözleşmeleri, Sigorta Sözleşmeleri, İş Akitleri, Yönetim, Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri vb. sözleşmeler) hazırlanması ve revize edilmesi gibi hizmetlerin yanı sıra şirketin dava ve icra dosyalarının takibi ile şirket içi eğitimler şeklinde hizmetler sunulmaktadır.